Các bước chọn mua thang máy gia đình

Các bước chọn mua thang máy gia đình

Nếu chủ đầu tư là một công ty lớn đã từng thực hiện nhiều dự án thì các bước mua thang máy dường như đã trở thành việc quen tay vì họ đã thực hiện nhiều công trình, mua nhiều bộ thang máy rồi. Tuy nhiên với chủ đầu tư là hộ gia đình lại khác. Công trình tư nhân như hộ...