Quy trình lắp đặt thang máy gia đình

Quy trình lắp đặt thang máy gia đình

Đây là toàn bộ quá trình lắp đặt thang máy gia đình từ lúc triển khai chuẩn bị mặt bằng, tập kết thiết bị, tiếng hành lắp đặt, chạy thử, kiểm định an toàn rồi bàn giao và đưa vào sử dụng. Những lưu ý trong quá trình lắp đặt thang máy:- Che chắn cửa thang máy trong quá...