Tư vấn cách làm hố pit thang máy

Tư vấn cách làm hố pit thang máy

Hố PIT thang máy là một phần thuộc hệ thống hố thang máy, nó có thể gọi là móng của giếng thang, có kích thước bằng kích thước của hố thang và chiều sâu hố PIT tùy thuộc vào từng loại thang, tốc độ thang. Hố PIT thang máy để làm gì? Hố Pít được xây dựng với mục đích...