Tư vấn thang máy chung cư mini

Tư vấn thang máy chung cư mini

Các tòa nhà chung cư loại nhỏ thường được thiết kế từ 6 đến 10 tầng thế nên rất cần được bố trí lắp đặt thêm thang máy vậy thì thang máy chung cư mini nên dùng loại nào, tải trọng bao nhiêu là hợp lý,…? Tại các thành phố lớn thì chung cư mini được xây dựng để...